Over Ons

Annelies:  Tijdens mijn gevarieerde opleidingen en workshops in natuurgeneeswijzen heb ik mooie inzichten gekregen in de metafysische achtergronden van ziekten, dus bijvoorbeeld; waar staan de longen symbool voor, wat zijn de kenmerken en de klachten bij ziekten. Natuurgeneeskunde heeft een andere benadering van ziekten dan de reguliere geneeskunde en mijn biologielessen op school. In feite zijn ze beide gericht op het herstel van ziekten, ieder met hun eigen visie en behandelplannen. Nadat ik in aanraking ben gekomen met de Biologische Natuurwetten van Dr. Hamer ben ik mij hierin gaan verdiepen. Deze kennis, een ware paradigmaverschuiving in de huidige geneeskunde, geeft totaal andere inzichten en verklaart wat er aan ziektes ten grondslag ligt. Hoe een ziektebeeld verloopt, welke symptomen zich voordoen en in welke fase we ons tijdens het proces bevinden. Dit heeft mij zo gegrepen dat ik deze inzichten ook steeds meer ben gaan leven, het geeft inzicht, rust en vertrouwen. Wanneer je eenmaal doorhebt hoe ons lichaam reageert op onze eigen manier van denken over situaties die we meemaken, onze percepties en verwachtingen, krijg je nieuwe inzichten die logisch en vanzelfsprekend zijn. De medische en alternatieve geneeskunde hebben nog een andere kijk en interpretatie van de oorzaak van klachten en ziektebeelden, dan is ziek dus ziek en wordt er naar oplossingen gezocht. De Biologische Natuurwetten tonen aan en onderbouwen dat ziek zijn overwegend de genezingsfase is. Wanneer je dit weet en het combineert met transformeren, kun je het hele proces naar voren halen en zelfs voorkomen dat je ziek wordt. Dit is de reden dat ik iedereen kennis wil laten maken met deze informatie en met onze manier van transformeren. Noor en ik zeggen regelmatig tegen elkaar dat deze lessen eigenlijk op school bij de biologielessen al meegegeven zouden moeten worden, wát een winst voor hen en hun ouders! Voor mij was het volgen van de Transformatieopleiding, bij Noor, mijn examenjaar. Het transformeren was nog het puzzelstukje dat ontbrak. Alles kwam bij elkaar en zo hebben we onze trainingen en workshops handen en voeten gegeven om het te gaan verspreiden!

Noor: Buiten het schrijven van boeken heb ik mij gespecialiseerd in het transformeren van alles wat een mens in de weg kan staan en werk ik hier op verschillende manieren mee. Mijn kracht is het trechteren en daardoor tot de essentie komen van wat de oorzaak is van welke angst, overtuiging of emotie of welk patroon of trauma dan ook. Tijdens mijn opleiding tot schoolleider liep ik (wederom) aan tegen het feit dat ik overal anders tegenaan keek en dat het reguliere schoolsysteem en ik niet langer een goede match waren. Na kennismaking met het werken met energie voelde ik dat ik mezelf niet langer kon verloochenen (en aanpassen) en ben ik workshops en trainingen gaan geven waarin mensen zelf werken aan hun persoonlijke groei en bewustwording. Het groeiproces van de mens bestaat eigenlijk vooral uit loslaten wat hem of haar gemaakt heeft tot wie hij of zij nu is. Door dat los te laten kom je weer bij jouw werkelijke kern. Energie werkt daar ondersteunend bij maar het proces zelf kenmerkt zich toch vooral door het herkennen van wat er (ooit) gebeurd is en het erkennen daarvan zodat het jou kan loslaten. Daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen hebben essentieel. Door het werken met energie en het tot de kern komen van wie ik ben werd mijn hoofd steeds leger en ben ik steeds bewuster geworden van mijn weten. Vanuit mijn weten en mijn lege hoofd schrijf ik boeken en kaarten die inzicht kunnen geven en bewustwording brengen. Gevolg van mijn weg is dat ik nu moeiteloos anderen kan ondersteunen tijdens hun proces van bewustwording. De kennismaking met de Biologische Natuurwetten maakt dat de cirkel nu rond is en samen met Annelies komen we nu ook snel tot de kern van problemen van lichamelijke aard. Mijn motto is: alles heeft het beste effect wanneer je het zelf doet! Vandaar ook de workshops en training en geen consulten.